fbpx

Faqs

Is het spel geschikt voor ons?

Het spel is geschikt voor iedereen die aan de slag wil met het verbeteren van processen, lean denken en werken en/of continu verbeteren.

Het spel is tevens in te zetten in andere branches dan de zorg. Omdat iedereen wel eens met de zorg te maken heeft geeft het altijd een goed inzicht en brengt het energie om met de eigen processen aan de slag te gaan.

Hoe motiveer je medewerkers op de werkvloer voor continue verbetering?

Door de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, eigenaarschap te creëren en mensen te betrekken bij besluitvorming ontstaat motivatie om mee te doen met verbeteren. Doordat resultaten direct merkbaar zijn voor de mensen ontstaat energie om een volgende stap te zetten en de verbetermotor is op gaan.  Alle genoemde aspecten zijn verwerkt in het spel.

Is het spel ook te koop of te huur?

Het is mogelijk  een licentie aan te schaffen voor gebruik van het spel. Je ontvangt dat een koffer en kan deze binnen de organisatie zo vaak inzetten als je wil.

Voor partijen die het spel commercieel in willen zetten is het tevens mogelijk een licentie aan te schaffen. Je ontvangt ook dan een koffer. Informeer naar de licentievoorwaarden.

Is de digitalisering die in de praktijk is doorgevoerd invloed op het leereffect van het spel

Het gaat om het verbeteren van de informatiestroom. Het werken met formulieren heeft een groter leereffect dan een digitale stroom die niet direct zichtbaar is. Het leereffect is dan ook groter door met formulieren te werken tijdens de simulatie.

Share This