fbpx

Jazeker, dat toonde Ronald van Aalbersberg aan tijdens de lean inspiratiesessie op 17 mei jl. in het Deventer Ziekenhuis, waar hij, vanuit Q4All, zijn ervaringen met lean in de zorg deelde.

Wat ervaar je als je met je hobby bezig ben was de eerste vraag?

De tweede vraag was wat ervaar je tijdens het werk?

Overeenkomstige antwoorden hierop waren vooral de positieve associaties zoals onder andere energie, passie, enthousiasme. Met name tijdens het werk komen ook naar voren verplichting, werkdruk en stress. De link naar verspilling zit in de negatieve associaties. Deze hebben vaak met verspilling te maken.  In het lean gedachtengoed gaan we op zoek naar deze verspiling.

Hoe doen we dat?

Hoe we verspillingen leren zien en kunnen elimineren koppelt Ronald aan de bekende leercurve, die we onderverdelen in 4 fasen, te weten:

Om in onze zoektocht naar verspilling van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam te gaan is het nodig om bewustzijn te krijgen op verspilling en dus ander te kijken. Om van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam te gaan is training nodig en om van bewust bekwaam naar onbewust bekwaam te gaan is herhaling nodig.

Door met een lean bril op te kijken leren we de mensen om anders te kijken en verspillingen te zien en hiermee de stap te maken naar bewust onbekwaam.

Wat is vervolgens nodig?

  • Een structuur om continu te verbeteren. De structuur wordt geboden door continu verbeteren onderdeel te maken van het dagelijkse werk (teamwork!).
  • Het toepassen van de PDCA-cyclus helpt om knelpunten structureel aan te pakken (PDCA = plan-do-check-act).
  • Een dagstart houden met het team waarbij gesproken wordt over onder andere prestaties en knelpunten van de vorige dag en de te verwachten verspillingen van de komende dag.
  • De A3-methodiek is een krachtige en bruikbare methodiek om ideeën tot resultaat te brengen.
  • Teamborden met de relevante informatie voor teams helpen bij de communicatie.

Hoe krijg je een team mee?

Door het stellen van een gezamenlijk doel. Door het organiseren van invloed op het eigen werk. Door kleine stapjes te nemen en direct resultaten te boeken. Door training, opleiding en coaching.

Door van push naar pull te gaan met het team. Het team bepaalt het tempo en de te nemen stappen.

Vergeet niet de successen te vieren!!

Share This